תכנית הכשרה למורות צדק

'מורות צדק' היא תכנית הכשרה בהלכה לנשים, בהובלה ובהנחיה של הרב חיים עובדיה. התכנית מבקשת להצמיח מנהיגות דתיות ומסורתיות "מלמטה", בדרך של grass roots, שתשפענה על זירות מגוונות, כל אחת בזירה שלה. מודל ההכשרה מיועד ליצור קהילת מנהיגות ה"שוברת" את החלוקות המוכרות ומחברת בין זהויות יהודיות מגוונות – כדוגמא לקהילה יהודית כמרחב של ריבוי ללא חלוקה בין דתיות מסוגים שונים. על כן, התכנית מיועדת לנשים מכל הרצף הדתי: גם אלה המגדירות עצמן דתיות וגם אלה המגדירות עצמן מסורתיות. התכנית מיועדת בראש ובראשונה ליצירת מנהיגות יהודית נשית, במרחב שבו אין עדיין מספיק מנהיגות יהודיות העוסקות בהלכה.

 בית הכנסת בעיר פז שבמרוקו, שנות ה- 30 של המאה ה- 20 , באדיבותו של אלי מויאל