יצירות חברות התכנית

מאמרים, כתבות ועוד סוגים של טקסטים כתובים על ידי חברות מורות צדק.

מי יכול להביא לשינוי? או האם רב יכול לדבר בשפה לא נקיה?

פזית עדני

אחד הסיפורים האהובים עלי במדרש הוא הסיפור על מלמד התינוקות שהוריד גשם. לימדתי ולמדתי את הטקסט הזה עשרות פעמים, באינספור קבוצות ובקרב קהלים מגוונים מאד. אבל בעיקר למדתי אותו בשכונות. הביטוי "שכונות" מתייחס לאזור הפריפריה התוך-עירונית, אזורי הספר החברתי, שבהם מתגוררת אוכלוסייה ממעמד כלכלי נמוך, ברובה מזרחית.

המדרש מספר לנו: "רב הזדמן למקום אחד, גזר תענית ולא בא הגשם. ירד לפניו שליח הציבור. אמר משיב הרוח, ונשבה הרוח. אמר מוריד הגשם, ובא הגשם. אמר לו: מהם מעשיך? אמר לו: מקרא תינוקות אני, ואני מקרא לבני עניים כבני עשירים, וכל שלא אפשר לו אינני לוקח ממנו דבר. ויש לי חבית של דגים וכל מי שפשע אני משחד אותו בהם, ומסדר לו ומפייס לו עד שבא וקורא" (תרגום שטיינזלץ לבבלי מסכת תענית דף כד).

אחת השאלות המרכזיות שסביבה נע הלימוד היא מדוע הצליח מלמד הדרדקים במקום שבו רב גדול לא הצליח?

ההנגדה בין רב, תואר המעיד על מעמדו, שאינו בן המקום, אלא מזדמן אל המקום, לבין מלמד התינוקות המקומי, הנטוע עמוק בחיי הקהילה ואתגריה, מלמדת אותנו שיעור גדול על כוחו של שינוי מבפנים. ככל הנראה אין רבנים במקום, לעיתים הם מזדמנים, מגיעים על הדרך ומנסים לעזור, פעמים רבות ללא הצלחה. יש בהם כאלה שאף עושים נזק. הם אינם מכירים את האוכלוסייה, ולעתים מנסים לכפות עליהם תפיסות המגיעות מעולמות זרים. הם אינם מצליחים לייצר פתרון כי הם פשוט אינם מבינים עד הסוף את הבעיה. לעומתם, מלמד התינוקות מגיע מהמקום, מהשכונה. הוא מכיר היטב את הדברים "מבפנים". הוא דווקא זה שבא "מלמטה" "מהמקום", הוא זה שמצליח לשנות. מי שמצליח ללמד ילדים המתקשים ללמוד, מכל מיני סיבות, חלקן אישיות ואישיותיות וחלקן מערכתיות, יכול גם לשכנע את אלוהים להוריד גשם. אנחנו למדים בהמשך המדרש על התפיסה שמנחה את המלמד בעבודתו. הפעולות מתארות דרך לימוד שוויונית ודיפרנציאלית כאחת, יצירתית ורגישה. ונכתב רבות בעניין זה. ואני שמעתי מאחד המשתתפים בשיעור שהעביר מו"ר דרורי יהושע, בקבוצה קהילתית משלבת של חברי קהילת "דגל יהודה" וחברי קהילת "אנוש", מפרש שעיקר הצלחתו של המלמד נובעת מהיכולת שלו להתפלל, וכמו שתפילתו לגשם התקבלה, כך הוא מצליח עם התלמידים במקומות הקשים והמאתגרים ביותר, כשנדמה שאין סיכוי ומוצא. כי הוא מורה המתפלל על תלמידיו. איזו פרשנות נוגעת ללב, כאילו מבקש בעצמו: התפלל עליי. חידוש שיכול להגיע מאנשים המכירים את תהומות המחשכים של הנפש כשהם מזהים שצדיק יסוד עולם עומד לפניהם.

אחת השאלות שלא הפסיקו להטריד אותי בטקסט היה השימוש במילה "שוחד". מדוע בחר המדרש דווקא במילה זו? הרי אפשר להשתמש במילה "שידול" שאולי הקונוטציות השליליות אינן מוחלטות בה כמו במילה "שוחד". מילה המעלה חשד לפגם בהתנהלות המורה. שוחד הוא טובת הנאה הניתנת בחשאי לנושאי תפקיד, כדי שימעלו בתפקידם ויקדמו את האינטרסים של המשחדים. איך זה שדווקא הרב הזה, המלמד בני עניים כבני עשירים, שלא ניתן לשחדו בחשאי בכסף ובטובות הנאה, מתואר כמשחד תלמידים, ועוד את אלו שפשעו. ההיפוך כאן ברור: זה אינו שוחד במובן הרגיל של המילה. את השוחד נותנים בדרך כלל לבעלי הכוח. והנה המלמד נותן כוח דווקא לילדים שפשעו. והוא מתאמץ לפייסם ולהחזירם למוטב וללמדם תורה.

------------------------------------------------------------------------------

זיכרון.

שירתי כמפקדת טירונים בחוות השומר. הייתה לנו תפיסה שלמה הנוגעת להכנה של הנערים/חיילים לשירות הצבאי ולחיים בכלל. הדגשים נגעו במשמעת, טיפוליות ואהבה. שלא כמו בסיסי טירונות של 02, המפקדים והמפקדות מעולם לא ניבלו את הפה. שמרנו על שפה נקייה מאוד. אפילו משפט כמו "טוס לי מהעיניים" היה אסור. שמרנו על קשיחות עם אהבה. טף לאב. אני זוכרת שפעם, בתגובה לתנועה משולשת שהרים לעברה חייל, צרחה משקית ההוראה מול כל המחלקה: "זכור את הזקירה הזו", ומיהרה להוסיפה בפנקסי העבירות שעליהן היו "משלמים" בסוף כל יום. היה קשה לעצור את פרצי הצחוק. מרבית משקיות ההוראה הגיעו ממקומות רחוקים מאד מהמקומות שמהם הגיעו החיילים. בתקופת שירותי בצבא, מנה סגל המפקדים והקצינים גברים ונשים. אבל את תפקיד הסמל והרס"פ מילא תמיד גבר, שהיו לו דרכים משונות לומר שהוא אוהב. תפקידו היה לשמור על משמעת ולדאוג לכל צרכיהם החומריים של החיילים, אוכל, מדים וכו. טקס המפגש הראשון עם הסמל נקרא "בניית סמל". זה היה מופע ראווה מטורף עם אפקטים וחלקים מבוימים. פעמים רבות הם גייסו את שפת הטירונים המילולית והפיזית. כוחנית מאד, גדושה בהפחדות, מתובלת בסקסיסטיות והומור. הרציונל היה "לבנות דמות" שמכבדים ומזדהים איתה, שמבינה את השפה של "השכונה". במהלך הטירונות שארכה חודשים ארוכים חשף הסמל חלקים נוספים שלו, רכים יותר. אבל הדיבור הנגוע היה חלק מהזהות שלו. לפעמים אני תוהה אם כל זה היה נחוץ, למרות שיכולתי לראות איך החיילים מגיבים בהתאם, ואיך השפה משחקת פה תפקיד מחבר ומגייס.

-----------------------------------------------------------------------------------

ואולי זו המשמעות של פעולת השוחד לכאורה. המורה צריך לדבר בשפה שהיא "כאילו עבריינית" כדי לזכות בקשב ובכבוד אצל התלמדים שפשעו, ומשם אפשר לעלות מעלה מעלה. אבל , וזה אבל גדול מאד, זה משחק, ועל המורה אסור להתאהב בדמות, הוא צריך לזכור שהוא משתמש בה על מנת להתחבר ולמשוך את התלמידים מעלה ולא להימשך אחרי חלקם הבעייתי. ממש כמו אותו חכם שהתחפש לתרנגול הודו כדי לרפא את בן המלך שהשתגע. וגם שם במשחק המסוכן הזה, צריך לשמור על גבול דק, בין מה שמותר לשחק לבין מה שאסור. יש מעשים שיש בהם חילול השם גדול, ואי אפשר להשתמש בהם בקודש, כשם שאין נותנים אתנן זונה בבית ה', (יש איסור להקריב קורבן שיש בו חטא). כך דיבור נגוע בפריצות ובלשון הרע אינו יכול לשמש בבית המדרש ולהחזיר בתשובה את אלו שפשעו.

בפרריאנית (בשפתו של פאולו פררה, איש החינוך והתיאורטיקן שכתב על פדגוגיה של שחרור) המחנך אינו מפנים את דה ההומניזציה של המעשה המדכא, אלא מחפש אחר אנושיותו המודחקת שלו ושל תלמידיו, שרק משם אפשר לפתוח במאבק למען אנושיות מלאה. האחריות להנהגת מהלך התיקון והשחרור היא על המדוכאים עצמם, על אותם מורים ומחנכים שמגיעים "מבפנים" מתוך הקהילה, מאותו המקום, מהשכונה אם תרצו.

וד"ל

בקופסאות הבטון

שירה בן אלי

מקור: https://beitprat.org/blog/%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%a1%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%98%d7%95%d7%9f/

השבוע, במסגרת פסטיבל ימי תרבות, הלכתי לראות את ההצגה בקופסאות הבטון.

ההצגה מבוססת על ספר שכתבה החוקרת ד"ר פנינה מוצאפי הלר. מוצאפי-הלר חוקרת בשדה בוקר, והמנקות במשרדה הן מירוחם, וכך החל מחקרה על נשים בירוחם. הספר מספר את סיפורן של שש נשים ש"שוברות" את קופסת הבטון הירוחמית בדרכים שונות.

למעשה, ירוחם היא דוגמא לעיירת פיתוח, וסיפורי הנשים משתכפלים, במידה כזו או אחרת, בעיירות פיתוח שונות בישראל. כמו עיירת הפיתוח ממנה הגיעה החוקרת עצמה, מגדל העמק.

אני אתחיל בזה שאני ממליצה לכם בחום לקרוא את הספר, שחלקים מפרקיו כתבו הנשים עצמן. חפשו מועדי הקרנות של ההצגה, ורוצו לראות סיפור אנושי. אני לא מבקרת דרמה, ואני לא יודעת לנתח משחק ותפאורה, אני רק יודעת לומר שהאולם היה מלא, והקהל עמד על רגליו ולא הפסיק למחוא כפיים בסוף ההצגה. אם אתם מאמינים בחכמת המונים, זו ההוכחה הכי גדולה שההצגה מעולה. לכו.

התיישבתי לכתוב בעיקר בשביל הדבר הבא שאני כותבת, וזה אולי הדבר שהכי קשה לי בעולם לכתוב. המקומות בהם ההצגה שמה לי מראה מול העיניים. לא את המראה של נשות ירוחם, את המראה של החוקרת ושל הסובייקט המחקרי שלא רואה את עצמו חלק מהמארג הירוחמי.

אני לא ילידת עיירת פיתוח, אני מירושלים. איפה בירושלים? נווה יעקב. שאלה פשוטה, תשובה פשוטה, לכאורה. מיד אחריה מגיע- נווה יעקב? איפה זה? זה חלק מירושלים? אה, את לא באמת גרה בירושלים. גם כן ירושלים, את גרה בסוף העולם.

הערות ציניות לא מזיקות, לכאורה. סתם שיחת היכרות פשוטה, לכאורה. השיחה הזו מעמתת אותי בכל סבב היכרות הכי פשוט עם הרקע שלי. הייתה תקופה קצרה מאוד שפשוט אמרתי צפון העיר. לכי תסבירי לכל זב חוטם שנווה יעקב הוקמה לפני ישראל, והייתה כפר עברי חקלאי משויך לירושלים לפני שסבא וסבתא שלהם ידעו מילה בעברית. מצד שני, הם צודקים, נווה יעקב היא באמת השכונה הכי רחוקה בירושלים, לוקח עשרים דקות נסיעה ברכב כדי להגיע ממנה לעיר, ובדרך עוברים בכביש מהיר. היא שכונה קולטת עולים, וממילא מתגוררים בה אנשים ממעמד סוציו אקונומי נמוך. היום רובה המוחלט חרדי, כולל ההורים שלי, והמיעוט מורכב בעיקר מעולים מאתיופיה וקצת עולים מבוגרים מברית המועצות.

נווה יעקב דומה יותר לעיירת פיתוח מאשר לטירות קטמון הירושלמיות. הקשר בין אלה לאלה מיקרי בהחלט. אפילו העניין הפוליטי מקרי בהחלט. נווה יעקב, הצופה, שהיא מחוץ לקו הירוק, וצמודה לגדר ההפרדה, מעולם לא הייתה ישוב ערבי, בניגוד לקטמון, אבל את זה באמת אניח בצד.

אז מה מסמלת שאלת "מאיפה את במקור" אצלי? דיסונאנס. דיסונאנס שהגישור עליו, לכאורה, קורה דרכי, אבל אני עצמי טרם הצלחתי לאזן ולהתמודד אתו באמת.

מידי פעם אני פוגשת אנשים שקוראים את מה שאני כותבת, ואין לי מושג על זה ,עד שהם אומרים לי- תמשיכי לכתוב, זה יפה מה שאת כותבת.הכי הפתיעה אותי חברה מהשכונה, למדה איתי בבית יעקב ביסודי, הן דיברו במשפחה על בנות "שיצאו מהשכונה", והיא סיפרה לי שאני ועוד מישהי אחת היינו "הנשים שעשו את זה".

בבר אילן הכרתי המון נשים ש"עשו את זה", למעשה עיקר החברות שלי באוניברסיטה, שחלקן בכלל לא מהפקולטה למשפטים, אלא מהמעונות, הן מערים, שאתן קוראים להן עיירות פיתוח, והן קוראות להן בית.

אם אני סוחבת איתי את נווה יעקב, חברה אחרת סוחבת איתה את חצור הפלילית, סליחה – הגלילית. כמו צב, שכדי להתקדם חייב להוציא ראש, ידיים ורגליים, יצאנו מהשכונה, אבל המטען איתנו. לרוב, זה המקום הבטוח, המשפחתי החמים. לפעמים זו נקודת הבושה, שאני לא מעזה להסתכל לה בעיניים.

לפני שש שנים יצאתי עם בחור מקסים. אחרי חודש הוא כבר הזמין אותי לבית שלו, וביקש לפגוש את ההורים שלי. אני ביקשתי מאחותי שתבוא גם למפגש. היא באה עם שני הבנים המדהימים שלה, שבאותה תקופה החליטו לגדל פאות.

דאגתי לפני הפגישה, כי הוא בא מבית עשיר, משכונה ירושלמית יוקרתית, ואני בכל אופן מדירה בבניין בנווה יעקב. דאגתי דאגות רגילות כאלה של מה הוא יחשוב על ההורים שלי ומה הם יחשבו עליו. הגענו לבית, הוא אהב את אבא שלי, ההורים שלי היו בסדר איתו. מה הבעיה, שאלתי אותו כשיצאנו? למה הוא היה בחוסר נינוחות? למה הוא לא הרגיש נוח כשנגעתי בו? הוא ענה שכשראה את הפאות והכיפה השחורה של אחיינים שלי החרדים, זה שיגע אותו. הוא לא היה מסוגל לדמיין שככה יראו הילדים שלו.

עכשיו עזבו רגע שלבים בזוגיות וזה. אני רוצה להתרכז בעובדה שהדברים הכי טובים בחיי, כמו אחותי והאחיינים שלי, יכולים להיות הנקודה בגללה מישהו ידחה אותי. אני כבר מזמן לא חרדית, אני חושבת שאף פעם לא הייתי באמת באמת חרדית בתפיסות שלי, למרות הכחול תכלת וחצאיות הפליסה, אבל המשפחה שלי חלקה כן. כשהוא מדבר על חרדים, הוא מדבר על האחר שהוא נרתע ממנו, או מסתקרן לגביו. כשאני מדברת על חרדים, אני מדברת על המשפחה שלי. הם לא מחקר אנתרופולוגי. השאלות שלכם על ההתנהגות שלהם בכל מיני סיטואציות, שנשאלות מתמימות וסקרנות על העולם החרדי, מעמתות אותי עם הדיסונאנס המתמיד שלי. זה שאני מנסה בכל הכוח לגשר עליו.

אני יכולה לענות על שאלות, אבל אתם צריכים להבין שמרחב המענה הוא לא פשוט. גם כשאת ד"ר וחוקרת, את אולי מסוגלת לחקור עיירת פיתוח, אבל לא את שלך. ירוחם היא מרחב נוח עבור החוקרת. היא מכירה את הנשים שם. הן דומות לנשים בבית שלה, אבל הן לא הנשים בבית שלה. לפעמים כדי לספר את הסיפור שלי, אני צריכה דרך עקיפה מאוד, שעוברת את המרחק בין מגדל העמק לירוחם, רק בשביל לומר- נווה יעקב היא הבית שלי, הרבה לפני שהיא שכונה קולטת עולים, הרבה לפני שהיא שכונה מתחרדת, הרבה לפני שהיא שכונת מצוקה. היא הבית שלי. רגע לפני שאתם שמים עלי את כל התוויות, תסתכלו שנייה עלי, שאומרת לכם, אני מירושלים, מנוה יעקב, שם הבית שלי, ותשהו רגע.

תורת אימך

שירה בן אלי

חברה יקרה הפנתה את תשומת הלב שלי לכך שאני מתיימרת לכתוב זוית נשיות ספרדית, אבל מביאה כמעט רק מקורות גבריים. היא גרמה למהומה בתוך הלב שלי. כי באמת כל ה-מקורות שלי הם נשים. האישה הראשונה שהיא ההשראה שלי, החכמה, האומץ והאהבה למדתי מאמא. אחריה באות ארבעת האחיות, שכל אחת מהן היא ספר לימוד בפני עצמה. נשים אהובות מקיפות אותי, חברות ומורות. בשיח המזרחי יש נשים תלמידות חכמות לאין שיעור. הן מצליחות לדברר משהו שאני עוד לא מעזה לחשוב. הן קראו כל כך הרבה ספרים שאפילו תקציר לא יעזור לי עכשיו. ואני לומדת כל הזמן. יש לי ספרים חיים.

ב"ערבות-נשים מחברות מסורת" בית המדרש שאני שותפה להקמה שלו, וקודם לכן בתדרשי, בית מדרש לנשים של ממזרח שמש, למדתי על "תורת האם". זו שאינה נכתבת, אלא נלמדת תוך כדי עשייה. התורה שאנחנו מתחילים ללמוד בבטן, ויונקים תוך כדי גדילה. התורה שאנו רואים בעיניים. לא תמיד בשום שכל, אבל מכירים הכי טוב.

פסח, אולי יותר מכל חג אחר, הוא חג כזה של תורת אם.

יותר מכל חג אחר ניתן למצוא בפסח מנהגים שונים ומשונים. מהמנהגים היותר ידועים ומוכרים לנו, כמו הימנעות מקיטניות או מצה שרויה, "בבהילו" עם הקערה על הראש ועד מנהגים שהשנה שמעתי עליהם לראשונה, כמו תחרות ביצים קשות.

לפעמים נראה שבפסח, בנוסף להגדה המפורסמת, יש "הגדה פנימית" בכל בית. איך קוראים את ההגדה, מי שרים מה נשתנה, אפיקומן - מתנות לכולם או רק למוצא? למי מותר לחפש, מתי ואיך? כל משפחה והניואנסים שלה. אלה שמריצים את המגיד, אבל מאריכים בנרצה, אלה שמציגים את עבדים היינו, ואלה שמתפלפלים על חד גדיא. רעיונות שעוברים בחבל העבה שקושר את מסורת ישראל.

חשבתי שפסח מתייחד בעניין הזה, כיוון שהוא חג על הפיכת עם ישראל ממשפחת עבדים לעם חופשי. אנחנו עוסקים במעבר מיחידים לעם שלם אחד, שמקבל תורה ומצוות אחידות. "הביטוי האישי" כאילו נמחק. מצד שני, למרות שבני יעקב טרם התהוו לעם בהיותם במצריים, התייחסות הסביבה אליהם בעלת מאפיינים של עם. לא רק הסביבה ראתה בהם שונים, גם הם עצמם שמרו על ייחודיות.

לכולם ידוע המאמר - "בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים". נהוג לפרש את זכות הנשים הצדקניות בשלה נגאלו אבותינו כזכויות המפורשות בתורה, זכות יוכבד ומרים אמו ואחותו של משה, זכות המיילדות שפרה ופועה, שיילדו את נשות ישראל למרות גזירת פרעה, אך אני רוצה לדבר על זכות נוספת - שאינה רק של מיעוט נשים נבחרות, אלא של כל הנשים.

חז"ל מלמדים אותנו כי: "במה זכו ישראל שנגאלו ממצרים? שלא שינו שמם, לשונם, לבושם ומנהגיהם".

הפסוק "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אימך", מלמד אותנו שיש שני מנגנוני מסורת, מוסר אב ותורת אם. הראשון הוא ההלכות והציוויים, והשני הוא המנהגים וההליכות. זכות הנשים הצדקניות, היא שמירה על 'תורת אימך' - גם בעולם של כללים וחוקים משתנים בחוץ, שמירה על הבית - על איך שאנחנו מתנהלים.

האימהות, הנשים שעשו ככה כי אמא שלהן עשתה ככה, המשיכו לדבר בשפה של הבית; גם אם איזה מלך ביקש להטמיע את הילדים, ולקרוא להם בשמות מצריים - האמהות בבית קראו לילדים בחיבה בשמות שהן מכירות; הנשים שימרו את השמות, את הלשון, את הלבוש, ובכך למעשה, קיימו עם, ולא רק אוסף אינדיבידואלים.

היום, כשיש לנו את ההגדה הקבועה, ההלכות, מוסר האב, דווקא תורת האם היא זו שמאפשרת לנו את הביטוי האישי, הקיום המעשי של המצוות.

למדתי כי במציאות ההלכה והמנהג שזורים זה בזה, מוסר האב משתכלל באמצעות תורת האם, וזה אינו יכול בלעדי זה. בעניין זה, אפשר לראות את המקור הנפלא בספרו של הרב בקשי דורון, בניין אב .

"ההלכה וגדריה שווים לכל, בשולחן ערוך שפה אחת ודברים אחדים, אולם בשפת המעשה המנהגים והמסורות רבים ומגוונים, כשם שהארץ ניתנה לבני אדם, וגדלותו של האדם בבחירתו החופשית ובעיצוב דמותו, כך גם גדולתה של ההלכה שנתנה לבני אדם, לפי כושר מעשיו ורגשותיו של המקיים, וכשם שאין פרצופיהם שווים כך גם אין דעותיהם שוות, לכל אדם הדרך משלו להפעיל רגשותיו ולהגיע לתכלית המצווה, ריבוי המסורות והמנהגים מאפשר לאדם לקבוע לו את הצורה והדרך הנכונה המתאימה לו לקיום המצווה, כמובן שלא לכל אחד הרשות בידו, ולא כל אדם קובע את הדרך הנכונה לקיום המעשי של המצווה, אולם מנהגים ומסורות שהונהגו בכלל ישראל והוכיחו את עצמם כדרך הרבים הם הדרכים השונות... בהלכה שפה אחת ודברים אחדים המורים על העקרונות, אולם היופי וההדר הוא שדרכי הביצוע בשפת המעשה, מגוונים, ומאפשרים את ביטויו האישי של האדם."

אולי לא תמיד אני מביאה באופן ישיר את המקורות הנשיים שלי, אך הן כאן. מהן אני רואה ועושה, ושלי שלהן הוא. תורת האם שזורה בכל רשימה שלי. לפעמים קל יותר לקיים את מוסר האב, ההלכות הטכניות, אך דווקא תורת האם, היא זו שמחברת אותנו לעצמנו, למשפחה ולקדוש ברוך הוא.ויקהל, שמות לה, כה-כו

חפציבה כהן-מונטגיו

עתיד להתפרסם בספר דברי תורה-- פירוש נשים לתורה בעריכת הרבה אלונה ליסיצה על ידי היברו יוניון קולג' בהוצאת כרמל

וְכָל-אִשָּׁה חַכְמַת-לֵב בְּיָדֶיהָ טָווּ וַיָּבִיאוּ מַטְוֶה אֶת-הַתְּכֵלֶת וְאֶת-הָאַרְגָּמָן אֶת-תּוֹלַעַת הַשָּׁנִי וְאֶת-הַשֵּׁשׁ. וְכָל-הַנָּשִׁים אֲשֶׁר נָשָׂא לִבָּן אֹתָנָה בְּחָכְמָה טָווּ אֶת-הָעִזִּים

וכל אישה בחכמת ליבה טוותה וארגה יריעות ופרוכת, מעטפת ומחיצה, להבדיל ולחבר עליונים ותחתונים, להשכין משכן בעולם.

טוותה יריעות תחתונות ויריעות עליונות, שבנו מיכל והיקף לקודש מצדדיו. שתנו רבנן, בתחתונות כתיב: 'וְכָל-אִשָּׁה חַכְמַת-לֵב בְּיָדֶיהָ טָווּ', ואילו בעליונות כתיב: 'וְכָל-הַנָּשִׁים אֲשֶׁר נָשָׂא לִבָּן אֹתָנָה בְּחָכְמָה טָווּ אֶת-הָעִזִּים'. וכתוב: 'וַיָּבִיאוּ מַטְוֶה'. וּמַה הֵבִיאוּ? אֶת הַתְּכֵלֶת וְאֶת הָאַרְגָּמָן, גְּוָנִים שֶׁכְּלוּלִים בְּתוֹךְ גְּוָנִים. שאָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵין הָעוֹלָם מִתְנַהֵג אֶלָּא בִּשְׁנֵי גְוָנִים שֶׁבָּאוּ מִצַּד אִשָּׁה חַכְמַת לֵב. ומהו 'ְּיָדֶיהָ טָווּ'ּ? אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: טָווּ בְדִין, טָווּ בְרַחֲמִים.

וארגה את הפרוכת שחצצה וגם חיברה קדש לקדש קדשים. והפרוכת בצלם היקום - כי השָני מרמז לאש, הבוּץ לאדמה, התכלת לאוויר, והארגמן לים. וברקמת האריג ארגה השמים וכל צבאם. וכרוּבִים הָיוּ מְצֻיָּרִין בָּהֶם [בַּאֲרִיגָתָן], בִשְׁנֵי כְּתָלִים, פַּרְצוּף אֶחָד מִכָּאן וּפַרְצוּף אֶחָד מִכָּאן – אֲרִי מִצַּד זֶה וְנֶשֶׁר מִצַּד זֶה.

ומשחרבו משכן ומקדש, ובאה אישה לדרוש בתורה, שלחוה אל הפלך, לחנוק חכמת ליבה במטווה, להשתיקה בְפֶלֶך זה שבו בַּראה יקום, כוננהּ קודש. אמרו לה: "אֵין חָכְמָה לְאִשָּׁה אֶלָּא בְּפִלְכָּהּ, דִּכְתִיב: 'וְכָל אִשָּׁה חַכְמַת לֵב בְּיָדֶיהָ טָווּ'. עוד אמרו: "שלחי ידיך לכישור וכפיך יתמכו פלך, ובחכמה תטווי את העזים, ואל תעיזי פנייך ליכנס בגן החכמה, ללקוט שושנים ששונים חכמים".

ומה נבדל עולם של קודש מעולם של תורה?

שבעולם של קודש אישה מחברת עליונים לתחתונים, דין לחסד, מבדילה קדש מחול וחוצצת ומחברת קודש לקודש. ובעולם של תורה תארוג שתי וערב של חכמה ודעת, ותערב ליבה ותרהיב עוז והדר, ותטווה דין ורחמים, עליונים ותחתונים ותשכין משכן חכמת לב, חכמת צדק ושלום.

(תוספתא שקלים, ב, ו; בבלי שבת צט, ע"א; זוהר, מטות דף סז; יוסף בן-מתיתיהו, מלחמת היהודים ה, ה, 432-434; רשי על שמות כו, א; במדבר רבה; דינה עדינה, מעיין גנים, הרב אלקווטי שמואל; משלי ל"א; דליה מרקס, אארוג כי אליך נפשי תערוג)

נעמה - המאמר.doc

"ואחות תובל קין נעמה": אח ואחות, ומה שביניהם

לאה שקדיאל

כשנתקלנו לראשונה בסיפורי התורה בכיתה ב', בלענו בשקיקה ואף ציירנו במחברת בצבעים עזים את ימי הבריאה, גן עדן ועץ הדעת, חטאם של אדם וחווה, קין והבל. אל הסיפור הסתום על למך ונשותיו ובניו מיהרה המורה להצמיד את המדרש כדי לשַׂבֵּר את אזנינו: האיש שהרג אינו אלא קין (חלקו האחר של המדרש הוצנע, אולי מחשש פן יטיל עלינו פחד מיותר: למך הרג בשגגה גם את תובל קין בנו). חשנו סיפוק בלתי מבוטל: הנה בא החטא על עונשו הסופי, ועתה נוכל לזנוח לעד את משפחתו של קין ולהתחיל מחדש את הסיפור בעזרת שת. רשמנו במחברת את השושלות, שעניינן כמובן אבות ובנים, כלומר - גברים בלבד (אפילו היום בולט בייחודו סרט כמו "שושלת אנטוניה” המטריארכלית). "עשרה דורות מאדם עד נח, עשרה דורות מנח עד אברהם" (משנה אבות, ה/ב-ג) - איזו סימטריה יפה! ליד כל שם רשמנו כמה שנים חי, וכך הומחשו לעינינו שֵׂיבָתו המופלאה של מתושלח, כמו הסתלקותו הפלאית של חנוך בטרם עת. כך התגברה המורה על השיממון המונוטוני של פרקי המעבר מהדרמות של תחילת הספר אל סיפור המבול. ועוד רשימה אני זוכרת היטב מאותם ימים: קין עובד האדמה הראשון, הבל רועה הצאן, קין בונה עיר, יבל אבי יושב אהל ומקנה, יובל מניח יסודות למוסיקה, תובל קין - לכריית מתכות ולחרושת, ונח המציא את המחרשה. כולם גברים, כמובן


הבניה חברתית של מצוקות נשים.doc

הבנייה חברתית של מצוקות נשים

לאה שקדיאל

קל מאד להזדהות עם הקוטב החיובי של ניגוד זה, תוך הזרת הקוטב השלילי, הרחקתו מעלינו, השלכתו לתחום של אחרות ואחרים השונים מאתנו. קל מאד להשקיף לעבר קורבנות האלימות מתוך הנינוחות הבטוחה של המזל הטוב ששפר עלינו, להתמלא רחמים, למחות דמעה, ואולי אפילו להתפלל למענן, או להביע נכונות לסייע במשהו. נראה לי כי חז"ל היו מסתייגים בתוקף מחלוקה דיכוטומית זו של החברה למצליחים ולנכשלים, מ"הַחְפָּצָה" (re-ification) של ה"אני" לעומת ה"אחר/ת" כמהויות נפרדות (essentialization)[1]. הדימוי הכפול של עפר וכוכבים מציב בפנינו את האתגר לפצח את החידה: כיצד יכול אותו עם עצמו לרדת לשפל עמוק כל כך, אם הוא מסוגל להמריא לגבהים שכאלה?

תשובה אפשרית לשאלה זו ניתן לשאוב מתוך התיאוריה הפמיניסטיתCohen, A. (2020) Hospitality, ethics of care and the traditionist feminism of Beit Midrash Arevot.pdf

Hospitality, ethics of care and the traditionist feminism of Beit Midrash Arevot

Angy Cohen

Abstract

This is an exploration of women’s tradition of hospitality, the epistemic and moral contribution of their practices of welcoming the other and their historical experience as providers of care. The essay claims that female hospitality has largely consisted of care for others, which challenges a social model based on individualism and self-sufficiency. The argument is rooted in ethnography and Jewish thought and reclaims the home as an ethical space. This text analyses two disturbing and painful stories from the Tanakh that are both examples of the consequences of extreme or absolute hospitality and violence against women. The famous works of Jacques Derrida and Emmanuel Lévinas on hospitality as ethics and hospitality as the feminine are discussed vis-à-vis anthropological and feminist approaches to the connection between the female welcoming of the other and the ethics of care. Finally, the reflections of the members of Beit Midrash Arevot (Jerusalem) shed light on a traditionist feminism that develops an ethics and practice of hospitality as welcoming otherness.


'שתי נשים שהיו מסלדות זו את זו. אדמיאל קוסמן וענת שרבט.pdf

'שתי נשים שהיו מסלדות זו את זו' –

עיון במקורות התלמודיים והרבניים העוסקים ביחסי מין בין

נשים כמצע לבחינה מחדש של הגישות השונות בהלכה היהודית ליחסי מין חד־מיניים

אדמיאל קוסמן וענת שרבט

נקודת מוצא עכשווית לדיון

במחקר העכשווי ההומו־ארוטיות הנשית נכללת בקטגוריה הכללית של הומוסקסואליות, אך גם מחקר ההומוסקסואליות מכיל קטגוריות משנה רחבות שבכל אחת מהן ניתן לדון בנפרד. במאמר זה לא נעסוק כלל בזהות ההומוסקסואלית או במערכות היחסים הרגשיים החד־מיניים, אלא רק ביחס ההלכה היהודית למשכב נשים.

הגם שיש לזכור כי זהות מינית הומוסקסואלית במובנה המודרני התפתחה במאה התשע־עשרה בלבד (כפי שטען מישל פוקו), הרי שההתייחסות לאקט המיני ההומוסקסואלי כמעשה תועבה הנוגד את דרך הטבע היא פיתוח מוקדם מאוד של המסורת היהודית־נוצרית. במאמר זה ננסה להתחקות אחר התייחסות המסורת הרבנית לאקט המיני הלסבי.

במאמר שפרסם ירון בן נאה על יחסי מין בין גברים בחברה היהודית העות'מאנית, הוא מציג בהרחבה את המקורות הרבניים המאוחרים העוסקים בתופעה הנפוצה של משכב זכר בקרב יהודים בחברה המוסלמית, שבה 'המשיכה לבני אותו המין נחשבה [...] לחלק ממערך ההתנהגויות הכולל והנורמלי של הגבר'. נקודת המוצא המקראית והרבנית שממנה, הוא מניח, יצאו פסקי ההלכה הרבניים המתועדים במאמרו, נסמכת על קביעתו של דניאל בויארין כי האיסור המקראי על משכב זכר עוסק ביחסים אנאליים בין גברים בלבד, וכך הובן בתקופה התלמודית.

במאמר זה נטען כי עמדתו זו של בויארין אינה מדויקת משתי סיבות: א) היא משקפת אך ורק את עמדתו של הבבלי; ב) בספרות ההלכה המאוחרת יותר –בעיקר עקב השפעת הרמב"ם – עמדה זו לא תפסה עוד מקום בלעדי. ראייה מקיפה יותר של המקורות העוסקים ביחסי מין חד־מיניים במקורות התנאיים והאמוראיים, תאפשר לנו להציע שני כיווני התייחסות החוצים את המקורות התלמודיים והרבניים לאורך ההיסטוריה היהודית.Watember, S. (2020) A reflection on the reflective ethics of charity.pdf

A reflection on the reflective ethics of charity

Sagy Watemberg Izraeli

Abstract

This article is a reflection on the NSU Winter Symposium of March 2020, entitled ‘Feminism and Hospitality: Religious and Critical Perspectives in dialogue with a Secular Age’. It contends with moral judgments which regard charity as an act of alienation from the other and as a reiteration of hierarchies of power. Instead of this conceptualisation, I propose an ethics of charity in terms of an ethics of the reflective agency of otherness. This ethics of charity entails acts of aid for an other which stem from the recognition of the agency pertaining to both parties. It will be shown how this recognition of agency, and the reciprocity it entails, is critical for the success of the charitable endeavour in two ways: first, for the manifestation of the act itself of aiding and providing for another; second, for the assertion of the other’s own agency through the reciprocal act of charity.