תיאור התכנית

תכנית הכשרה למורות צדק היא תכנית משותפת בין בית מידרש ערבות והרב חיים עובדיה.

"ערבות – נשים מחברות מסורת" הוא בית מדרש למנהיגות חברתית לנשים, המטפח מנהיגות חברתיות ותלמידות חכמות בהשראת מורשת יהדות ספרד והמזרח, ומתוך הישענות על כוחן של נשים בהעברת מסורת ובתיקון חברתי. אנו מאמינות בכוחה של המורשת הספרדית-מזרחית לשמש מודל לחברה המכילה מגוון וריבוי והמושתתת על ערכים של צדק חברתי, מתינות, שלום וערבות הדדית. אנו מבקשות לגבש פמיניזם מסורתי, המחבר בין תורת הנצח לשינויי העתים והזמנים ומשלב תלמוד עם מעשה, לשם השפעה על סוגיות חברתיות, דתיות ופוליטיות מתוך עוצמתה של המסורת.

קולן של הנשים אינו נשמע בשיח ההלכתי. גם נשים שלמדו בתכניות כמו מהר"ת (מנהיגות הלכתית רוחנית תורנית) עדיין מרגישות מחויבות לקול ההלכתי הגברי. מטרת התכנית למורות צדק היא להכשיר נשים לפסוק הלכה - במרחב הפרטי או הציבורי. דרכו של הרב חיים עובדיה בפסיקה היא לא לומר "כך חייבים לעשות" אלא "כך אפשר לעשות". מטרת התכנית היא העצמת קולן ההלכתי של הנשים, מתוך נקודת המבט שלהן ומתוך חוויית חייהן. אין בקול נשי כדי לפרק את הקיים, אלא לתקן את הדרוש תיקון ולהעשירו. הביטוי מורות צדק הוא ביטוי המכיל גם את פעולת הפסיקה ההלכתית וגם פעולה חינוכית. מכאן שהמטרה היא השגת צדק במובן של "צדק צדק תרדוף" שפירושו צדק שלם וכולל לכול - מהותי ואמיתי.

מטרות התוכנית:

1) לקדם שינוי במנהיגות הדתית. להחזיר סמכות ולגיטימציה לכלל ישראל באופן שכל אחד ואחת מנהל/ת את החיים הדתיים שלהם/ן.

2) להפוך את הלומדות לפוסקות עצמאיות, לעצמן, לבני ביתן ולקהילותיהן.

3) להתניע תנועת שטח שממנה אפשר לייצר גיוון של נורמות.

מבנה התכנית

  1. מתודולוגיה הלכתית

חוקים ופעולה של פסיקת הלכה, תהליך ניתוח השאלות ומציאת פתרון.

מושגים כמו מיעוט/רוב, פרקטיקה/מנהג, הקלה/חומרה, ועוד.

כתיבת תשובות לשאלות הלכתיות

2. פסיקת ההלכה הספרדית

לימוד על גורמים תרבותיים, חברתיים ודתיים שמגדירים את העולם ההלכתי הספרדי.

הסיבות לאובדן המסורת הספרדית והצורך להעיר אותה כרנסנס לכל עם ישראל.

3. לימוד טקסטואלי

לימוד מעמיק בטקסטים ההלכתיים העיקריים: ר' יצחק אלפסי, רמב״ם, ארבעה טורים, שולחן ערוך, משנה ברורה ועוד

לימוד על מבנה הטקסטים, סגנון, הקשר היסטורי והשפעה על פרקטיקות יהודיות.

התוצרים : כתיבת עמדה הלכתית או פסיקה הלכתית בסוגיות אקטואליות. תזה הלכתית שמתייחסת למקורות, בצורה לוגית, אנליטית דקדוקית וקשורה לזמן.